Trái với dự đoán khả quan của tháng trước, tình hình nhu cầu bất động sản trong tháng 11 đang cho thấy sự chững lại. Tuy nhiên, đây có thể xem là bước lùi ngắn hạn cho sự quay lại mạnh mẽ trong tương lai

Previous articleThị trường bất động sản 10.2020
Next articleThị trường bất động sản 12.2020