Nguồn cung mới và sức mua về cơ bản tích cực hơn quý III, không chỉ ở TP.HCM mà cả các địa phương lân cận

Previous articleThị trường bất động sản 10.2021
Next articleBất động sản tiếp tục là kênh đầu tư nhiều triển vọng năm 2022