Chịu ảnh hưởng của Chỉ thị 16, nguồn cung và nguồn câu đạt mức thấp kỷ lục nhưng thị trường vẫn ghi nhận tỷ lệ bán hàng đạt 97%

Previous articleThị trường bất động sản 07.2021
Next articleThị trường bất động sản 09.2021