Thiếu nguồn cung do vấn đề cấp phép và làn sóng Covid-19 thứ 4 có những tác động mạnh mẽ khiến chủ đầu tư hạn chế hoặc hoãn các sự kiện mở bán

Previous articleThị trường bất động sản 06.2021
Next articleThị trường bất động sản 08.2021